Is Jumbo een oligopolist?

Image 1: Is Jumbo een oligopolist?

Oligopolie is een marktvorm die gekenmerkt wordt door een beperkt aantal bedrijven (spelers) en een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid. Dit betekent dat als een oligopolist een verandering doorvoert in zijn prijs of in de hoeveelheid producten die hij aanbiedt, dit direct gevolgen zal hebben voor de andere spelers op deze markt.

Naast de andere marktvormen (monopolie, monopolistische concurrentie en volkomen concurrentie) die in eerdere modules zijn behandeld, is oligopolie de vierde marktvorm.

Lees bron 1: Bloedbad in Supermarktoorlog en maak vervolgens opdracht 1.