De Speltheorie

Oscar Morgenstern & John von Neumann

Image 0: Oscar Morgenstern & John von Neumann

Speltheorie is een wetenschappelijke discipline, waarmee spelsituaties kunnen worden geanalyseerd. De basis voor deze theorie is gelegd door de wiskundige Von Neumann en de econoom Morgenstern in het in 1944 gepubliceerde boek “Theory of Games and Economic Behavior”. Hun inzichten zijn vervolgens door veel wiskundigen/economen en latere Nobelprijswinnaars, zoals bijvoorbeeld John F. Nash, John Harsanyi en Reinhart Selten (in 1994) en Robert Aumann en Thomas Schelling (in 2005) verder uitgewerkt.