In §3 hebben we spelen behandeld, waarin spelers tegelijkertijd (simultaan) en eenmalig hun strategie kiezen. In de werkelijkheid zie je echter veel vaker één van de twee volgende situaties:

  • Een simultaan spel herhaalt zich. Soms is onbekend hoe vaak dit gebeurt.
  • De strategiekeuze van de ene speler volgt nà die van de ander. Het spel is sequentieel, de beslissingen volgen elkaar op.

In beide gevallen gaat in een spel het element “tijd” een rol spelen, vandaar de term dynamische spelen.

In deze paragraaf zullen we de specifieke kenmerken van dynamische spelen kort aan de orde stellen, om ze vervolgens toe te passen in §5 en §6.