In §6 wordt nagegaan welke rol collectieve dwang en zelfbinding spelen bij het collectieve overleg over arbeidsvoorwaarden tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers. In het jaarlijks terugkerende overleg, een herhaald spel, over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) weten de onderhandelende partijen dat hun eigen belangen sterk gekoppeld zijn aan die van de andere partij. Dat maakt samenwerken aannemelijk.  

Straks als student een bijbaantje? Bekijk “How to negotiate a pay rise with game theory”:

Elk jaar worden na onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers(vakbonden) collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Met behulp van de speltheorie kunnen deze jaarlijkse cao-onderhandelingen worden geanalyseerd.

In bron 10 is al besloten om over te gaan tot een staking. Voordat een vakbond oproept om te gaan staken, zal zij overwogen hebben of de optie om niet te gaan staken strategisch een betere keuze is. De vakbond heeft immers de keuze uit niet staken en wel staken, terwijl de werkgever de keuze heeft om wel of niet op de looneisen in te gaan. 

Zowel Harvey Industry als de vakbond zijn op de hoogte van de gevolgen van een gekozen strategie.
De verwachte gevolgen zijn:

  • Als de werknemers gaan staken en de werkgevers zijn slechts bereid tot een geringe loonsverhoging (door hard onderhandelen), dan stijgt het totale loon met € 200.000 en de winst met € 400.000.
  • Als de werknemers gaan staken en de werkgevers zijn daardoor bereid tot een substantiële loonsverhoging (werkgevers gaan door de knieën, slappe onderhandelaars) dan stijgt het totale loon met € 350.000 en de winst slaat om in een verlies van € 50.000.
  • Als de werknemers niet gaan staken en de werkgevers zijn na stevig onderhandelen van de vakbond bereid tot een substantiële loonsverhoging dan stijgt het totale loon met € 400.000 en de winst met € 100.000.
  • Als de werknemers niet gaan staken en de werkgevers geven, door hard te onderhandelen, slechts een zeer geringe loonsverhoging dan stijgt het totale loon met € 100.000 en de winst met € 650.000.