E-mail of Cloud

De IT- wereld verandert snel. ManualMaker heeft er daarom voor gekozen om als spil samen te werken diverse (OpenSource) applicaties die op de iPad of PC zijn geïnstalleerd. Communicatie met de leerkracht kan plaats vinden door:

  • Het opsturen van vragenformulieren via e-mail
  • Het bewaren van het gerealiseerde werk in een dropboxfolder.