Bij een illustratie komt altijd een onderschrift

Image 9: Bij een illustratie komt altijd een onderschrift

Voor het invoeren van tekst en afbeeldingen is geen technische of grafische kennis vereist. De opmaak gaat helemaal automatisch. De opbouw van een document is net als bij een papieren boek in hoofdstuk, paragraaf en tekstblok. Een tekstblok kan tekst en afbeeldingen bevatten.

U kiest, de opmaak gaat verder automatisch.

Image 11: U kiest, de opmaak gaat verder automatisch.

 Bij tekst met opmaak kunt u zelf enige opmaak toevoegen, van links naar rechts:

  • plakken vanaf klembord
  • plakken als platte tekst
  • ongedaan maken handeling
  • wissen
  • kies een speciaal teken
  • vet, cursief en onderstrepen
  • lijsten maken, genummerd of ongenummerd
  • hyperlink aanbrengen of verwijderen